Početna
 

Dario Zurovec

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Gradonačelnik Grad Sveta Nedelja 21.05.2021.
Gradonačelnik Grad Sveta Nedelja
09.06.2017. do 20.05.2021.

Druge dužnosti

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zastupnik Hrvatski sabor 09.06.2021.
Zastupnik Hrvatski sabor
22.07.2020. do 30.11.2020.

Akti

Izvješće o imovinskom stanju