Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 2501 - 2550 od 2599
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Ratko Vuković Ravnatelj DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Srećko Vuković Zamjenik ravnatelja HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 19.10.2022. 19.10.2022. Da
Srećko Vuković Općinski načelnik Općina Bizovac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Adamo Vuksan Direktor GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. za usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dejan Vuksanović Član uprave - Direktor RAZVOJNA AGENCIJA GRADA SLAVONSKOG BRODA, d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje, Slavonski Brod 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jasminka Vukušić Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 31.08.2023. 31.08.2023. Da
Mate Vukušić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Ivan Vuleta Općinski načelnik Općina Gornja Vrba 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stipe Vulić Općinski načelnik Općina Jasenice 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dragan Vulin Zamjenik gradonačelnika Grad Osijek 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Igor Vulje Zamjenik ravnatelja Agencija za zaštitu osobnih podataka 18.05.2024. 18.05.2024. Da
Lahorka Weiss Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije 18.06.2022. 18.06.2022. Da
Kristina Zadro Omrčen Zamjenik Tajnika Hrvatski sabor 07.10.2022. 07.10.2022. Da
Iva Žagar Direktor RISNJAK - DELNICE d.o.o. za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Iva Žagar Direktor RISNJAK - DELNICE d.o.o. za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nevenko Žagar Član uprave VODE VRBOVSKO društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju 15.12.2023. 15.12.2023. Da
Silvija Zagorec Zamjenik župana Varaždinska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dragan Zahija Općinski načelnik Općina Vrbnik 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dejan Žaja Član uprave - Direktor KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti 01.12.2022. 01.12.2022. Da
Marko Žaja Član uprave PCE-THALES NAPREDNI SUSTAVI d.o.o. za elektroniku 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vitomir Žakić Općinski načelnik Općina Cernik 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tatiana Zanini Gavranić Direktor LUKA PULA d. o. o. za prekrcaj tereta i skladištenje te ostale usluge u pomorskom promet 29.01.2022. 29.01.2022. Da
Zvonimir Žarec Član uprave - Direktor TERME BJELOVAR d.o.o. za odmor, rekreaciju i turizam 08.09.2022. 08.09.2022. Da
Jadranka Žarković savjetnik Predsjednika za odgoj i obrazovanje Ured Predsjednika Republike Hrvatske 21.02.2020. 21.02.2020. Da
Svetlana Žarković Zamjenik gradonačelnika Grad Beli Manastir 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ranko Zbodulja Direktor IVKOM-VODE društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Slavko Ždinjak Zamjenik općinskog načelnika Općina Tompojevci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Šime Zdrilić Član uprave POLIČNIK d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mirela Zečević Ravnatelj HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA 18.03.2021. 18.03.2021. Da
Željka Zečević-Tadić Član uprave - Direktor Komunalno trgovačko društvo Gunja, društvo s ograničenom odgovornošću 01.03.2023. 01.03.2023. Da
Hrvoje Zekanović Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Darijan Zeko Član uprave - Direktor VURA - Razvojna agencija Vukovar društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje razvoja, Vukovar 05.01.2022. 05.01.2022. Da
Mladen Zelčić Direktor KOMUNALNO PODUZEĆE GORNJA RIJEKA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivo Zelić Općinski načelnik Općina Petrijevci 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ruža Zelić Zamjenik ravnatelja Hrvatski zavod za socijalni rad 14.03.2024. 14.03.2024. Da
Ivan Žeravica Zamjenik općinskog načelnika Općina Čepin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nikola Žganec Općinski načelnik Općina Beretinec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Žarko Žgela Općinski načelnik Općina Severin 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ante Žigman Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 07.02.2024. 07.02.2024. Da
Snježana Žigman Ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vlado Žigrović Direktor Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. za gospodarenje otpadom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Hrvoje Žiha Predsjednik uprave NAŠIČKI PARK d.o.o. za komunalne djelatnosti 10.06.2024. 10.06.2024. Da
Darko Žiković Član uprave TKM društvo s ograničenom odgovornošću za lovstvo, poljoprivredu, promet nekretninama i komunalne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mile Živčić Ravnatelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 30.04.2024. 30.04.2024. Da
Mile Živčić Ravnatelj Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 29.04.2020. 29.04.2020. Da
Anita Živković Općinski načelnik Općina Rogoznica 18.02.2022. 18.02.2022. Da
Damir Živković Član uprave RADIO POSTAJA PLOČE, društvo s ograničenom odgovornošću radio difuzne djelatnosti 08.07.2023. 08.07.2023. Da
Davor Živković Direktor LIP-KOM d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivanka Živković Ravnatelj ISTARSKE LJEKARNE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jasna Živković Direktor KOMAG društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice