Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 2501 - 2545 od 2545
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Romana Žižak Direktor OBZOR PUTOVANJA d.o.o., turistička agencija 01.07.2023. 01.07.2023. Da
Srđan Žižak Član uprave - Direktor KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA SOLINA d.o.o. za komunalne usluge 01.11.2023. 01.11.2023. Da
Ankica Zmaić Općinski načelnik Općina Vrpolje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Martina Žnidar Direktor FORUM TOPLICE d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
BOJAN ZOGER Član uprave - Direktor PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ d.o.o. za razvoj poduzetništva, izgradnju i upravljanje komunalnom infrastrukturom, objektima i poduzetničkom zonom 14.10.2023. 14.10.2023. Da
Ivanka Zonjić Član uprave - Direktor Odvodnja Opuzen d.o.o. za upravljanje odvodnjom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Branko Zoretić Ravnatelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE 01.10.2022. 01.10.2022. Da
Dario Zorić Član uprave - Direktor RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, Rijeka 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dragan Zorić Općinski načelnik Općina Šodolovci 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Petar Zorić Općinski načelnik Općina Viškovci 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Davor Zoričić Državni tajnik Ministarstvo financija 01.05.2023. 01.05.2023. Da
Filip Zoričić Gradonačelnik Grad Pula 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Sanja Zorković Direktor NEKRETNINE NEDELIŠĆE d.o.o. za vođenje investicija i upravljanje nekretninama Općine Nedelišće 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Zovak Ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije 20.12.2022. 20.12.2022. Da
Zoran Zovko Direktor MOSLAVAČKI LIST d.o.o. za izdavačku i radijsku djelatnost 27.06.2023. 27.06.2023. Da
Radovan Zrilić Ravnatelj POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA 01.04.2022. 01.04.2022. Da
Zdravko Zrinušić Glavni tajnik Ministarstvo financija 20.11.2023. 20.11.2023. Da
Mario Zubak Član uprave HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika 04.04.2022. 04.04.2022. Da
Mario Zubčić Član uprave ARGYRUNTUM d.o.o. za komunalnu djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Zubčić Ravnatelj KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marin Zubović Član uprave - Direktor ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Renata Žugić Ravnatelj LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Renata Žugić Ravnatelj LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Župan Gradonačelnik Grad Obrovac 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Marko Župan Direktor RAKOVICA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Stipe Župan Državni tajnik Ministarstvo financija 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Dalibor Zupičić Član uprave - Direktor LABIN 2000 d.o.o. za gospodarenje imovinom 20.04.2022. 20.04.2022. Da
Dario Zurovec Gradonačelnik Grad Sveta Nedelja 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Boris Žuvela Ravnatelj Županijska lučka uprava Vela Luka 01.03.2022. 01.03.2022. Da
Edita Žuvela Ravnatelj Ugovorno zdravstvena ustanova LJEKARNA KORČULA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Đankarlo Žužić Direktor MOMPERLON d.o.o. za projektiranje, gradnju i savjetovanje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Silvija Žužul Član uprave NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih obrazaca te za trgovanje školskim i uredskim priborom i opremom 04.08.2021. 04.08.2021. Da
Josip Đakić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Adam Đanić Član uprave - Direktor CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Goran Đanić Općinski načelnik Općina Podgorač 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Joško Đeldum Član uprave VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Orebić 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Božidar Đerek Član Upravnog Vijeća HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA 02.06.2021. 02.06.2021. Da
Monika Đogaš Član uprave Bel-Press d.o.o. za izdavačku djelatnost i marketing 01.07.2023. 01.07.2023. Da
Kristina Đuherić Vršitelj dužnosti ravnatelja ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA 03.02.2024. 03.02.2024. Da
Kristina Đukić Zamjenik gradonačelnika Grad Opatija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dušan Đula Općinski načelnik Općina Otok 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tihomir Đuras Općinski načelnik Općina Brckovljani 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Spomenka Đurić Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Zoran Đuroković Generalni direktor Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama 13.05.2021. 13.05.2021. Da
Milan Đurđević Općinski načelnik Općina Biskupija 21.05.2021. 21.05.2021. Da

Stranice