Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 2301 - 2350 od 2544
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Slavko Tucaković Glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatska vatrogasna zajednica 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Marija Tufeković Direktor CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. 15.03.2024. 15.03.2024. Da
Ivan Tuk Zamjenik gradonačelnika Grad Novi Marof 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Branko Tukač Općinski načelnik Općina Hrašćina 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Toni Turčinov Općinski načelnik Općina Murter-Kornati 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivica Turić Općinski načelnik Općina Perušić 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Nataša Turić Ravnatelj Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nataša Turina Član uprave Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. 03.04.2023. 03.04.2023. Da
Željko Turk Gradonačelnik Grad Zaprešić 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ivan Turkalj Ravnatelj Vojna sigurnosno-obavještajna agencija 10.08.2023. 10.08.2023. Da
Jakov Turudić Član uprave - Direktor EKO VRLIKA d.o.o. za komunalne djelatnosti 21.03.2023. 21.03.2023. Da
Boris Tušek Općinski načelnik Općina Novi Golubovec 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Irena Tušek zamjenik glavnog ravnatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo 25.01.2024. 25.01.2024. Da
Žarko Tušek Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Zdravko Tušek Državni tajnik Ministarstvo poljoprivrede 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Ante Tvrdeić Ravnatelj Županijska lučka uprava Korčula 01.02.2024. 01.02.2024. Da
Alen Udovič Direktor GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o. za održavanje, upravljanje i korištenje sportskih i drugih objekata i obavljanje sportskih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sanja Udović Općinski načelnik Općina Viškovo 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Željko Uhlir Državni tajnik Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Željko Ukić Predsjednik uprave HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika 04.04.2022. 04.04.2022. Da
Iris Ukić Kotarac Zamjenik župana Šibensko-kninska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Igor Uremović Član uprave Vodovod i odvodnja ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. za pružanje vodnih usluga 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Stipe Ursić Općinski načelnik Općina Brela 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Denis Urtajl Zamjenik općinskog načelnika Općina Jagodnjak 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Milan Uzelac Zamjenik župana Ličko-senjska županija 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Nikola Uzun Član uprave - Direktor Razvojna agencija Grada Vrlika VRLA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Vrlika 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Uđbinac Direktor MLADOST društvo s ograničenom odgovornošću za športsku djelatnost 01.11.2022. 01.11.2022. Da
Josip Vacek Direktor SAJAM ULJANIK d.o.o. za organizaciju sajmova i izložbi 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Draženka Vadla Ravnatelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Petra Vadlja Upravitelj zaklade MEĐIMURSKA ZAKLADA SOLIDARNOSTI KATRUŽA 15.12.2022. 15.12.2022. Da
Davor Vagić Ravnatelj Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Fulvio Valenta Član uprave KOMUNELA društvo s ograničenom odgovornošću, poslovanje nekretninama i poljoprivreda, Umag 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivana Valenta Direktor KOMUNALAC KONČANICA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Denis Validžić Direktor PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA d.o.o. za usluge i razvoj 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marin Valković Član uprave TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o. za komunalne djelatnosti 01.03.2023. 01.03.2023. Da
Tihomir Vančina Ravnatelj Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dunja Vanić Direktor Posavska Hrvatska d. o. o. za novinsku, izdavačku, kinoprikazivačku djelatnost, agencijske poslove i trgovinu na veliko i malo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Albert Varga Ravnatelj RAZVOJNA AGENCIJA TINTL 20.01.2023. 20.01.2023. Da
Gabor Varga Zamjenik općinskog načelnika Općina Bilje 26.05.2021. 26.05.2021. Da
Marijan Varga Općinski načelnik Općina Donja Dubrava 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Darijo Vasilić Gradonačelnik Grad Krk 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Krešimir Vedo Predsjednik uprave 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Goran Vego Član uprave - Direktor OBALA društvo s ograničenom odgovornošću za studije, planiranje i projektiranje u pomorstvu 26.04.2022. 26.04.2022. Da
Milica Vejić Milovac Direktor RUŽICA GRAD d.o.o. za turizam, rekreaciju, ugostiteljstvo i komunalne djelatnosti 04.07.2022. 04.07.2022. Da
Jelena Velić Direktor KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. za razvoj poduzetništva 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Stipo Velić Ravnatelj RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Miroslav Venus Ravnatelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 10.05.2022. 10.05.2022. Da
Jurica Veronek Ravnatelj Dom zdravlja Varaždinske županije 22.03.2022. 22.03.2022. Da
Mauricio Veronese Zamjenik općinskog načelnika Općina Brtonigla 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Vladislav Veselica Član uprave JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo 12.02.2020. 12.02.2020. Da

Stranice