Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 2401 - 2450 od 2544
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Mirela Vranić Direktor Selsko komunalno društvo MOLVE d.o.o. za komunalne, proizvodne i uslužne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ines Vrban Upravitelj ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT" 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Vrban Član Upravnog vijeća Hrvatska energetska regulatorna agencija 01.07.2018. 01.07.2018. Da
Vjeran Vrbanec Predsjednik uprave HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Franjo Vrbanić Općinski načelnik Općina Veliki Bukovec 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mateja Vrbanić Ravnatelj Razvojna agencija AGRO ustanova za razvoj grada 04.02.2022. 04.02.2022. Da
Nino Vrcić Direktor CESTE ŠIBENIK d.o.o. 13.11.2023. 13.11.2023. Da
Tadija Vrdoljak Član uprave HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 13.09.2023. 13.09.2023. Da
Damira Vresk Direktor ČakRa razvojna agencija Grada Čakovca društvo s ograničenom odgovornošću, Čakovec 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Igor Vrga Ravnatelj OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK 19.12.2023. 19.12.2023. Da
Milan Vrga Općinski načelnik Općina Gvozd 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Joso Vrkljan Direktor LIKA CESTE d.o.o. za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju cesta i cestovnih objekata 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Milan Vrkljan Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Maja Vrnoga Općinski načelnik Općina Zažablje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Perica Vucelić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vesna Vučemilović Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Josip Vučemilović-Jurić Općinski načelnik Općina Gradina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Katarina Vučić Član uprave - Direktor AERODROM SOPOT d.o.o. za prijevoz putnika i robe u zračnom prometu 15.06.2022. 15.06.2022. Da
Ljerka Vučković Zamjenik gradonačelnika Grad Belišće 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Marija Vučković Ministar Ministarstvo poljoprivrede 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Miljenko Vučković Općinski načelnik Općina Klinča Sela 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dragica Vugić Ravnatelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije 05.01.2023. 05.01.2023. Da
Dragica Vugrinec Direktor ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE, LETAČKI CENTAR PRIBISLAVEC društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnim lukama 21.12.2022. 21.12.2022. Da
Mladen Vugrinec Direktor KNEKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Boris Vujčić Guverner Hrvatska narodna banka 13.07.2018. 13.07.2018. Da
Branimir Vujčić Ravnatelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antun Vujić Ravnatelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 02.01.2021. 02.01.2021. Da
Ervin Vujica Općinski načelnik Općina Orle 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marko Vujnovac Direktor INFORMATIVNI CENTAR ZAPREŠIĆ d.o.o. za informativnu djelatnost 30.07.2023. 30.07.2023. Da
Lidija Vukadin Vranješ Ravnatelj JAVNA USTANOVA MAKARSKA RAZVOJNA AGENCIJA - MARA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivana Vukančić Ravnatelj AGENCIJA ZA LOKALNI RAZVOJ SIDRAGA, javna ustanova 23.01.2024. 23.01.2024. Da
Dragan Vukas Član uprave - Direktor RAZVOJ I TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge 09.07.2022. 09.07.2022. Da
Nikša Vukas Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Luka Vukelić Direktor CENTAR KREATIVNE INDUSTRIJE-KREATIVNI INKUBATOR SISAK d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Vukelić Direktor ZELENILO d.o.o. za održavanje i izgr.javnih površina, grobalja i obavljanje pogrebnih poslova 01.10.2022. 01.10.2022. Da
Daniel Vukelja Zamjenik gradonačelnika Grad Ogulin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Davor Vukelja Ravnatelj Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Alana Vukić Ravnatelj Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu 01.02.2022. 01.02.2022. Da
Zdravko Vukić Ravnatelj Agencija za zaštitu osobnih podataka 19.05.2024. 19.05.2024. Da
Davor Vukmirić Zamjenik generalnog direktora Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ognjen Vukmirović Zamjenik župana Šibensko-kninska županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Davor Vukobrat Ravnatelj ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Vukoja Ravnatelj OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anto Vukoje Općinski načelnik Općina Darda 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Denis Vukorepa Ravnatelj Lučka uprava Rijeka 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Vukorepa Član uprave - Direktor REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. za gospodarenje otpadom 14.04.2022. 14.04.2022. Da
Ružica Vukovac Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Berislav Vuković Član uprave - Direktor VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti 01.12.2022. 01.12.2022. Da
Dubravka Vuković Član uprave - Direktor RADIO OGULIN d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Joško Vuković Član uprave ČEMPRESI d.o.o. za održavanje groblja i pogrebne poslove 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice