Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 2251 - 2300 od 2601
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Daniel Strčić Općinski načelnik Općina Punat 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Marijan Strganac Direktor LIPKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, trgovinu i graditeljstvo, Lipik 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anđelko Stričak Župan Varaždinska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ivanka Stričević Glavni ravnatelj Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 02.02.2024. 02.02.2024. Da
Marin Štritof Općinski načelnik Općina Dubravica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tatjana Štritof Ravnatelj Hrvatski zavod za socijalni rad 25.10.2023. 25.10.2023. Da
Nenad Strizrep Direktor CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zvonimir Štrkalj Član uprave - Direktor VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Šibenik 24.04.2023. 24.04.2023. Da
Predrag Štromar Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Ana-Maria Štruml-Tuček Zamjenik gradonačelnika Grad Grubišno Polje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivica Stulić Član uprave - Direktor KOMUNALAC NIN d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Filip Stupalo Općinski načelnik Općina Muć 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Matija Subašić-Maras Član uprave ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Roman Šubić Viceguverner Hrvatska narodna banka 18.07.2018. 18.07.2018. Da
Martin Šuća Direktor USLUGE SIBINJ d.o.o. za komunalne djelatnosti 02.02.2024. 02.02.2024. Da
Jasenka Sučec Pomoćnik ravnatelja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Valentina Sučić Ravnatelj Javna ustanova Lučka uprava Sisak 01.03.2023. 01.03.2023. Da
Dragan Sudarević Općinski načelnik Općina Stari Jankovci 19.05.2021. 19.05.2021. Da
Siniša Šukunda Član uprave HP - Hrvatska pošta d.d. 12.04.2022. 12.04.2022. Da
Nikola Šulentić Direktor HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Suljada Član uprave Najpar d.o.o. za ugostiteljstvo 01.07.2022. 01.07.2022. Da
Miroslav Šumanović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Jure Šundov Član uprave ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Keti Šundrica Član uprave KOMUNALNO TRPANJ društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 08.06.2022. 08.06.2022. Da
Leo Šunjić Ravnatelj Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Igor Supan Općinski načelnik Općina Sirač 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mara Šupica Zamjenik općinskog načelnika Općina Plaški 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ervina Šurković-Kisiček Član uprave - Direktor PARK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Buzet 01.06.2022. 01.06.2022. Da
Renata Suša Direktor ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. za trgovinu i usluge 21.02.2022. 21.02.2022. Da
Siniša Šuša Zamjenik općinskog načelnika Općina Stari Jankovci 19.05.2021. 19.05.2021. Da
David Sušac Zamjenik općinskog načelnika Općina Erdut 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Filip Sušac Zamjenik gradonačelnika Grad Vukovar 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Ivica Šušak Državni tajnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja 22.04.2021. 22.04.2021. Da
Darko Sušanj Direktor DRVNA GALANTERIJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu 15.12.2022. 15.12.2022. Da
Sandra Sušanj Član uprave - Direktor Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 19.06.2023. 19.06.2023. Da
Hrvoje Šušković Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 25.10.2023. 25.10.2023. Da
Antonio Šustić Glavni ravnatelj Državna geodetska uprava 29.12.2022. 29.12.2022. Da
Tomislav Šuta Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Matko Šutalo Gradonačelnik Grad Valpovo 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mario Šutej Općinski načelnik Općina Brod Moravice 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mijo Šuto Općinski načelnik Općina Zmijavci 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dinko Suton Glavni tajnik Ured Predsjednika Republike Hrvatske 01.04.2022. 01.04.2022. Da
Asima Šuvalić Garibović Član uprave - Direktor GUNJANSKA ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge 01.03.2023. 01.03.2023. Da
Sandra Švaljek Zamjenik guvernera Hrvatska narodna banka 18.07.2018. 18.07.2018. Da
Robert Šveb Glavni ravnatelj Hrvatska radiotelevizija 20.10.2021. 20.10.2021. Da
Zoran Svetec Direktor ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge, Varaždin 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marina Svilokos Ravnatelj Zdravstvena ustanova ljekarna "Dubrovnik" 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dario Švrljuga Član uprave - Direktor KOMUNALNO DRUŠTVO ČAVLE društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih i drugih usluga 01.01.2022. 01.01.2022. Da
Majda Tafra-Vlahović Član Upravnog vijeća HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA 14.07.2023. 14.07.2023. Da
Zvonimir Taradi Općinski načelnik Općina Belica 21.05.2021. 21.05.2021. Da

Stranice