Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 2101 - 2150 od 2544
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Goran Slavujević Predsjednik uprave KOMUNELA društvo s ograničenom odgovornošću, poslovanje nekretninama i poljoprivreda, Umag 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vanja Slijepčević Saftić Ravnatelj Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Danijela Slipčević Direktor AGENCIJA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE GRADA VINKOVACA VIA d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jovo Šljokić Član uprave - Direktor KRIO d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Edita Smailović Zamjenik općinskog načelnika Općina Gunja 28.05.2021. 28.05.2021. Da
Ivan Šmit Općinski načelnik Općina Nova Kapela 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mladen Šmit Direktor KOMUNALAC KOMUNALNO PODUZEĆE KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću 02.01.2023. 02.01.2023. Da
Boris Smojver Općinski načelnik Općina Karlobag 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dario Smojver Direktor Hostel Karlovac d.o.o. za pružanje usluga u turizmu i turistička agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Smojver Direktor RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Smojver Direktor RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dino Smoljan Direktor ORLIĆ d.o.o. za komunalne djelatnosti i poslovne usluge 16.10.2023. 16.10.2023. Da
Mladen Smoljanec Ravnatelj Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Viktor Šober Član uprave - Direktor ZRAČNA LUKA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu 09.08.2022. 09.08.2022. Da
Silvija Sobol Direktor Komunalno - trgovačko društvo FUŽINE d.o.o. za komunalne usluge 01.04.2022. 01.04.2022. Da
Darko Sobota Općinski načelnik Općina Kalinovac 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Željko Softić Direktor PRIVREDA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Petrinja 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Silvija Šokčević Ravnatelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Darja Sokolić Ravnatelj Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 01.02.2021. 01.02.2021. Da
Rajko Solar Općinski načelnik Općina Jalžabet 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ivan Soldo Član uprave HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 13.09.2023. 13.09.2023. Da
Mladenko Soldo Ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Miroslav Šolić Član uprave - Direktor STRATURA d.o.o. za usluge i razvoj 01.01.2021. 01.01.2021. Da
Siniša Soljačić Član uprave - Direktor GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mirjana Somođi Direktor DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina 21.04.2022. 21.04.2022. Da
Ivica Sopek Općinski načelnik Općina Tounj 20.05.2021. 20.05.2021. Da
David Sopta Predsjednik uprave JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta 11.03.2022. 11.03.2022. Da
Sandra Šorgo Zamjenik općinskog načelnika Općina Oprtalj 26.05.2021. 26.05.2021. Da
Dolores Sorić Član uprave LABIN STAN d. o. o. za upravljanje nekretninama 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Sorić Upravitelj zaklade Zaklada Grada Knina 23.08.2022. 23.08.2022. Da
Ivo Sorić Općinski načelnik Općina Seget 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Šošić Zamjenik župana Splitsko-dalmatinska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Danijela Sošić Direktor DOM POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje nekretninama 01.09.2022. 01.09.2022. Da
Željka Šoštarić Član uprave - Direktor KOMUNALAC BEREK d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antonela Šotola Direktor PODUZETNIČKI PARK VELIKA PISANICA d.o.o. za razvoj i ulaganja 21.07.2022. 21.07.2022. Da
Anela Šovagović Član uprave - Direktor MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o. za poduzetničko i poslovno savjetovanje, Donji Miholjac 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Andrea Spahija Direktor Javno komunalno poduzeće JASENOVAČKA VODA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivana Španić Direktor PODUZETNIČKI CENTAR LJUBEŠĆICA društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva, Ljubešćica 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mladen Špiljak Direktor HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina 27.06.2022. 27.06.2022. Da
Robert Šplajt Općinski načelnik Općina Kumrovec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivan Špoljarić Direktor INOVATIVNI CENTAR JALŽABET društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, izgradnju i znanstveno istraživački rad 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Krunoslav Šporčić Ravnatelj OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Radojka Šporer Direktor OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Petar Sprčić Član uprave HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Neven Šprlje Ravnatelj Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije 05.09.2021. 05.09.2021. Da
Katarina Srakočić Zamjenik gradonačelnika Grad Duga Resa 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dražen Srpak Gradonačelnik Grad Mursko Središće 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Martin Srša Općinski načelnik Općina Sveti Martin Na Muri 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Josip Sršan Direktor MURS-EKOM d.o.o., za komunalne usluge i trgovinu 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Sršen Ravnatelj Javna ustanova "Nacionalni park Mljet" 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice