Početna
 

Priopćenje za medije vezano za obvezu navođenja članstva u udrugama u imovinskim karticama

Vezano za više zaprimljenih upita koji se odnose na obvezu prijave članstva u udrugama u izvješćima o imovinskom stanju dužnosnika (imovinskim karticama) pojašnjavamo da je Povjerenstvo sukladno članku 8. stavku 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisalo obrazac izvješća o imovinskom stanju u kojem je predviđena i rubrika „Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama“. Slijedom navedenoga, dužnosnici su obvezni u imovinskoj kartici navesti i podatke o članstvu u udrugama.

Potrebno je dodatno pojasniti da iako članstvo u udrugama ne predstavlja podatak o imovini dužnosnika, isto je potrebno navesti u imovinskoj kartici s ciljem transparentnog prikazivanja podataka o pravnim osobama s kojima su dužnosnici povezani i u odnosu na koje ne mogu biti nepristrani.

Naime, članstvo dužnosnika u udrugama nedvojbeno sadrži određeni koruptivni rizik koji se ogleda u situacijama u kojima bi dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti trebali donositi odluke ili sudjelovati u postupcima koji se odnose na udruge čiji su članovi.

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa