Početna
 

Priopćenje

Nastavno na opetovane izjave pojedinih obveznika iz kojih proizlazi da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa samo odgovorno za odugovlačenje postupka u predmetima premijera Andreja Plenkovića i Martine Dalić, a u kojima su navedeni obveznici tražili izuzeće predsjednice Povjerenstva, ističemo da apsolutno niti u jednom dijelu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a kako se to pogrešno navodi, nije propisan način odlučivanja u slučaju podnesenog zahtjeva za izuzećem predsjednika ili člana Povjerenstva.

Povjerenstvo nadalje naglašava da je Pravilnikom o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva, koji su pisali sami članovi Povjerenstva, reguliran institut samoizuzeća koji se primjenjuje u situaciji u kojoj pojedini član Povjerenstva sam smatra da postoje okolnosti povodom kojih se treba izuzeti. Samoizuzeće i izuzeće povodom zahtjeva stranke dva su različita instituta te se navedeni Pravilnik uopće ne može primijeniti u konkretnim slučajevima.

Nadalje, Zakon o općem upravnom postupku vrlo jasno propisuje da o zahtjevu za izuzećem odlučuje tijelo koje obavlja nadzor nad Povjerenstvom, a isti stav iznio je i Upravni sud u Zagrebu u presudi kojom je poništio odluku u predmetu Martine Dalić te je dao jasnu i nedvojbenu uputu Povjerenstvu da zahtjev za izuzećem dostavi tijelu koje nad njim obavlja nadzor.

Povjerenstvo također naglašava da do sada nije bilo prakse koja bi se zakonito mogla primijeniti na navedene slučajeve.