Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1951 - 2000 od 2446
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Josip Seuček Općinski načelnik Općina Udbina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Saša Sever Direktor ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Matej Severović zamjenik direktora VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Lejla Ševo Ravnatelj UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 07.02.2022. 07.02.2022. Da
Željana Šikić Član uprave Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta 04.04.2022. 04.04.2022. Da
Nika Silić Maroević Gradonačelnik Grad Korčula 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Zdenko Šiljak Općinski načelnik Općina Žumberak 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Šimo Šiljeg Pomoćnik ravnatelja HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 19.08.2023. 19.08.2023. Da
Ksenija Šimatović Član uprave VRELINE d.o.o. za obavljanje opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 02.02.2023. 02.02.2023. Da
Ksenija Šimatović Član uprave VRELINE d.o.o. za obavljanje opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 02.02.2023. 02.02.2023. Da
Ivana Šimek Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 31.08.2023. 31.08.2023. Da
Ivan Šimić Član uprave - Direktor CITO ĐAKOVO d.o.o. za usluge, Đakovo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivana Šimić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije 25.03.2022. 25.03.2022. Da
Marko Šimić Zamjenik župana Brodsko-posavska županija 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Željko Šimić Općinski načelnik Općina Satnica Đakovačka 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Gordana Šimić Drenik Član uprave KANAL RI d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Gordana Šimić Drenik Član uprave KANAL RI d.o.o. za proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marija Šimić Marinović Član uprave Blatska razvojna agencija BLARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge 02.09.2022. 02.09.2022. Da
Tomislav Šimičević Predstojnik Ureda Predsjednika Hrvatski sabor 17.01.2020. 17.01.2020. Da
Bojan Simonič Općinski načelnik Općina Lovran 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Tena Šimonović Einwalter Pučki pravobranitelj Pučki Pravobranitelj 25.03.2021. 25.03.2021. Da
Anja Šimpraga Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 29.04.2022. 29.04.2022. Da
Vedrana Šimundža-Nikolić Državni tajnik Ministarstvo pravosuđa i uprave 09.03.2023. 09.03.2023. Da
Luka Šimunić Direktor KOMUNALNO OZALJ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 31.01.2024. 31.01.2024. Da
Tome Šimunić Član uprave - Direktor BIBINJAC d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Šimunić Direktor Lijepa Bistrica, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti 01.03.2022. 01.03.2022. Da
Viktor Šimunić Gradonačelnik Grad Oroslavje 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Edvin Šimunov Direktor LIBURNIJA, usluge prijevoza putnika u javnom prometu d.o.o., Zadar 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Denis Šincek Direktor PRIRODA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, proljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marinko Šindilj Član uprave - Direktor GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o. za gospodarenje otpadom, obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sandra Sinjeri zamjenik člana uprave KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Emanuel Sinković Općinski načelnik Općina Goričan 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mladen Sinožić Član uprave OPATIJA 21 d. o. o. za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima 01.01.2024. 01.01.2024. Da
Neš Sinožić Općinski načelnik Općina Brtonigla 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Tatijana Šipalo Lilić Ravnatelj OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVASKI PONOS" KNIN 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Šipek Direktor GARANCIJSKA AGENCIJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - za poticanje razvoja malog gospodarstva d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Šandor Šipoš Zamjenik općinskog načelnika Općina Draž 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dragan Šipraka Direktor USLUGA ODVODNJA d.o.o. za obavljanje javne odvodnje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mario Šipušić Član uprave VG Komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zlatko Širac Zamjenik direktora Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antonio Širanović Direktor ODVODNJA SAMOBOR d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 15.01.2022. 15.01.2022. Da
Antun Širanović Direktor Komunalno društvo Ivankovo d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Leo Sirotić Direktor MOTOVUN PARK društvo za komunalne djelatnosti d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sanjin Sirotnjak Ravnatelj ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA JADRAN RIJEKA 01.04.2024. 01.04.2024. Da
Stjepan Sirovec Ravnatelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mladen Sitek Općinski načelnik Općina Podravske Sesvete 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Luka Škacan Direktor MIPS društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje informatičkih usluga 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Škara Općinski načelnik Općina Škabrnja 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Saša Škarić Član uprave LOPAR VRUTAK d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Saša Škarić Član uprave LOPAR VRUTAK d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice