Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1901 - 1914 od 1914
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Josip Đakić Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Igor Đaković Zamjenik općinskog načelnika Općina Bukovlje 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Tomo Đaković Zamjenik općinskog načelnika Općina Babina Greda 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Goran Đanić Općinski načelnik Općina Podgorač 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Željko Đipalo Zamjenik općinskog načelnika Općina Šandrovac 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Jelena Đugum Pomoćnik ministra Ministarstvo poljoprivrede 05.12.2016. 05.12.2016. Da
Saša Đujić Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Dušan Đula Općinski načelnik Općina Otok 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Robert Đuranec Zamjenik gradonačelnika Grad Vrbovec 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Robert Đuranec Zamjenik općinskog načelnika Općina Gornji Kneginec 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Valentina Đurek Zamjenik gradonačelnika Grad Zabok 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Spomenka Đurić Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24.11.2016. 24.11.2016. Da
Zoran Đuroković Generalni direktor Hrvatske vode 13.05.2016. 13.05.2016. Da
Milan Đurđević Općinski načelnik Općina Biskupija 29.05.2017. 29.05.2017. Da

Stranice