Početna
 

Neš Sinožić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Općina Brtonigla 29.05.2017.
Zamjenik općinskog načelnika Općina Brtonigla
23.05.2013. do 26.05.2017.

Izvješće o imovinskom stanju