Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1751 - 1777 od 1777
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Zdravko Zrinušić Državni tajnik Ministarstvo financija 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Josip Zubović Zamjenik općinskog načelnika Općina Kolan 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marko Zdravko Žubrinić Član uprave HŽ Infrastruktura d.o.o.  02.10.2017. 02.10.2017. Da
Luciano Žufić Zamjenik općinskog načelnika Općina Žminj 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Siniša Žulić Gradonačelnik Grad Buzet 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Vinko Zulim Općinski načelnik Općina Seget 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Velimir Žunac Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Ante Župan Gradonačelnik Grad Obrovac 06.06.2017. 06.06.2017. Da
Stipe Župan Državni tajnik Ministarstvo financija 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Ljubo Županović Zamjenik općinskog načelnika Općina Rogoznica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Dario Zurovec Gradonačelnik Grad Sveta Nedelja 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Nadica Žužak Zamjenik župana Zagrebačka Županija 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Danijel Zvonar Općinski načelnik Općina Kalinovac 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Zdravko Zvonarić Općinski načelnik Općina Tompojevci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Josip Đakić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Igor Đaković Zamjenik općinskog načelnika Općina Bukovlje 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Tomo Đaković Zamjenik općinskog načelnika Općina Babina Greda 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Goran Đanić Općinski načelnik Općina Podgorač 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Željko Đipalo Zamjenik općinskog načelnika Općina Šandrovac 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Dušan Đula Općinski načelnik Općina Otok 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Robert Đuranec Zamjenik gradonačelnika Grad Vrbovec 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Robert Đuranec Zamjenik općinskog načelnika Općina Gornji Kneginec 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Tihomir Đuras Općinski načelnik Općina Brckovljani 15.09.2020. 15.09.2020. Da
Valentina Đurek Zamjenik gradonačelnika Grad Zabok 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Spomenka Đurić Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Zoran Đuroković Generalni direktor Hrvatske vode 13.05.2016. 13.05.2016. Da
Milan Đurđević Općinski načelnik Općina Biskupija 29.05.2017. 29.05.2017. Da

Stranice