Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1851 - 1896 od 1896
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Žarko Žgela Općinski načelnik Općina Severin 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Marinko Žic Općinski načelnik Općina Punat 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ante Žigman Predsjednik Upravnog Vijeća Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 02.02.2018. 02.02.2018. Da
Dario Žinić Zamjenik gradonačelnika Grad Glina 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ivo Žinić Župan Sisačko-Moslavačka Županija 13.06.2017. 13.06.2017. Da
Ivana Živković Pomoćnik ministra Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 27.09.2018. 27.09.2018. Da
Stjepan Živković Općinski načelnik Općina Magadenovac 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Goran Zlatanović Zamjenik općinskog načelnika Općina Davor 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Željko Zlendić Zamjenik općinskog načelnika Općina Šolta 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ivan Zloić Zamjenik općinskog načelnika Općina Pojezerje 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ankica Zmaić Općinski načelnik Općina Vrpolje 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Mihael Zmajlović Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Dragan Zorić Zamjenik općinskog načelnika Općina Šodolovci 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Marin Zovko Član uprave Plinacro d.o.o.  30.05.2018. 30.05.2018. Da
Nada Zrinušić Pomoćnik ministra Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 31.03.2017. 31.03.2017. Da
Zdravko Zrinušić Državni tajnik Ministarstvo financija 01.06.2018. 01.06.2018. Da
Josip Zubović Zamjenik općinskog načelnika Općina Kolan 13.06.2017. 13.06.2017. Da
Marko Zdravko Žubrinić Član uprave HŽ Infrastruktura d.o.o.  02.10.2017. 02.10.2017. Da
Luciano Žufić Zamjenik općinskog načelnika Općina Žminj 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Siniša Žulić Gradonačelnik Grad Buzet 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Vinko Zulim Općinski načelnik Općina Seget 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Leon Žulj Pomoćnik ministra Ministarstvo državne imovine 29.03.2018. 29.03.2018. Da
Robert Žunac Ravnatelj Zavod za sigurnost informacijskih sustava 09.09.2015. 09.09.2015. Da
Velimir Žunac Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 01.01.2017. 01.01.2017. Da
Ante Župan Gradonačelnik Grad Obrovac 06.06.2017. 06.06.2017. Da
Stipe Župan Pomoćnik ministra Ministarstvo financija 14.06.2017. 14.06.2017. Da
Ljubo Županović Zamjenik općinskog načelnika Općina Rogoznica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Gordan Žurga Direktor HŽ Cargo d.o.o.  15.03.2018. 15.03.2018. Da
Dario Zurovec Gradonačelnik Grad Sveta Nedelja 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Nadica Žužak Zamjenik župana Zagrebačka Županija 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Danijel Zvonar Općinski načelnik Općina Kalinovac 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Zdravko Zvonarić Općinski načelnik Općina Tompojevci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Josip Đakić Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Igor Đaković Zamjenik općinskog načelnika Općina Bukovlje 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Tomo Đaković Zamjenik općinskog načelnika Općina Babina Greda 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Goran Đanić Općinski načelnik Općina Podgorač 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Željko Đipalo Zamjenik općinskog načelnika Općina Šandrovac 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Jelena Đugum Pomoćnik ministra Ministarstvo poljoprivrede 05.12.2016. 05.12.2016. Da
Saša Đujić Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Dušan Đula Općinski načelnik Općina Otok 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Robert Đuranec Zamjenik gradonačelnika Grad Vrbovec 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Robert Đuranec Zamjenik općinskog načelnika Općina Gornji Kneginec 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Valentina Đurek Zamjenik gradonačelnika Grad Zabok 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Spomenka Đurić Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24.11.2016. 24.11.2016. Da
Zoran Đuroković Generalni direktor Hrvatske vode 13.05.2016. 13.05.2016. Da
Milan Đurđević Općinski načelnik Općina Biskupija 29.05.2017. 29.05.2017. Da

Stranice