Početna
 

Grad Orahovica

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik gradonačelnika Dalibor Fofonjka
08.06.2017. do 28.12.2020.
Gradonačelnik Ana-Marija Petin
08.06.2017. do 28.12.2020.
Zamjenik gradonačelnika Darko Žužak
27.05.2013. do 07.06.2017.

Pravne osobe u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja

Naziv pravne osobe Oblik ustrojstva OIB Adresa Grad
GEOSOFT d.o.o. Trgovačko društvo 05092130559 Petra Preradovića 8 Orahovica