Početna
 

Mario Repušić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Runovići 25.05.2017.

Izvješće o imovinskom stanju