Početna
 

Dean Močinić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Pićan 21.05.2021.

Akti

Izvješće o imovinskom stanju