Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dean Močinić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dean14.06.2021. Prezime Močinić14.06.2021.
Stručna sprema SSS14.06.2021.
Zvanje Strojarski tehničar14.06.2021. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor14.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 52333 Potpićan14.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik14.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pićan14.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52332 Pićan14.06.2021. Ulica Pićan14.06.2021. Kućni broj 4014.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591204753014.06.2021.
Datum početka mandata 21/05/202114.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202514.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Komercijalist14.06.2021. Naziv pravne osobe An Sa d.o.o.14.06.2021. OIB pravne osobe 8599137528314.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52216 Galižana14.06.2021. Ulica Poduzetnička zona 14.06.2021. Kućni broj 2214.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/04/199414.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/202114.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18543,6314.06.2021. 18707,0112.07.2021. 2493,6816.01.2023. 2504,5324.01.2024. Neto iznos (EUR) 13362,6214.06.2021. 12728,6312.07.2021. 1702,1416.01.2023. 1714,9024.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji14.06.2021. Ne postoji16.01.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj An Sa d.o.o.14.06.2021. OIB isplatitelja 8599137528314.06.2021.
Neto iznos mjesečno (EUR) 6024,0014.06.2021. 799,5214.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.06.2021. Postoji16.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 690,4216.01.2023. 500,0024.01.2024. Pravna osnova Povrat poreza16.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.01.2023.
Napomena 16.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Vodovod Pula d.o.o.14.06.2021. OIB poslodavca 1979834810814.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 7846,7414.06.2021. 1041,3414.06.2021. 1450,0024.01.2024. Neto iznos (EUR) 6277,3914.06.2021. 833,1014.06.2021. 1160,0024.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 18/10/199314.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.06.2021. Postoji16.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6000,0016.01.2023. 8000,0024.01.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka16.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.01.2023.
Napomena 16.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji14.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju14.06.2021. OIB isplatitelja 9912223570914.06.2021.
Neto iznos (EUR) 7036,3714.06.2021. 1888,2416.01.2023. 2180,0024.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Vrsta Subvencija14.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena OPG Dean Močinić14.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Općina Pićan14.06.2021. OIB isplatitelja 3063862560214.06.2021.
Neto iznos (EUR) 1500,0014.06.2021. 995,4216.01.2023. 500,0024.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2021.
Vrsta Stipendija14.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 14.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju11.11.2021. OIB isplatitelja 9912223570911.11.2021.
Neto iznos (EUR) 56632,5011.11.2021. 7516,3611.11.2021. Vremenski raspon Jednokratno11.11.2021.
Vrsta Poticaj (potpora)11.11.2021.
Korisnik Svrha
Napomena Potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER (putem natječaja Lokalne akcijske grupe Istočna Istra)11.11.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Općina Pićan24.01.2024. OIB isplatitelja 3063862560224.01.2024.
Neto iznos (EUR) 160,0024.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini24.01.2024.
Vrsta Stipendija24.01.2024.
Korisnik Svrha
Napomena 24.01.2024.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.06.2021. Nositelj obveze Osobno14.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka14.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0014.06.2021. 19908,4214.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.06.2021. EUR - Euro14.06.2021. Godina zaduženja 201914.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6014.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2917,3714.06.2021. 387,0016.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,2014.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 24,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1680,0014.06.2021. 222,9714.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 198,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 29700,0014.06.2021. 3941,8714.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 184,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0014.06.2021. 66361,4014.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1332,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0014.06.2021. 199084,2114.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1482,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 148200,0014.06.2021. 19669,5214.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 122,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0014.06.2021. 1592,6714.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1108,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0014.06.2021. 14599,5114.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 901,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0014.06.2021. 11945,0514.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 125,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0014.06.2021. 1592,6714.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1672,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0014.06.2021. 7963,3714.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1697,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0014.06.2021. 7963,3714.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 61,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0014.06.2021. 265,4514.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 5698,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 570000,0014.06.2021. 75652,0014.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 2300,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0014.06.2021. 4645,3014.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 767,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0014.06.2021. 1459,9514.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 432,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6500,0014.06.2021. 862,7014.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 6390,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0014.06.2021. 15926,7414.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 5533,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0014.06.2021. 10617,8214.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 4149,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 62000,0014.06.2021. 8228,8114.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 213,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3200,0014.06.2021. 424,7114.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 100,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0014.06.2021. 199,0814.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 897,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18000,0014.06.2021. 2389,0114.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 209,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0014.06.2021. 530,8914.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 13179,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0014.06.2021. 8626,9814.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 6409,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32000,0014.06.2021. 4247,1314.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 340,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1700,0014.06.2021. 225,6314.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1894,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0014.06.2021. 1194,5114.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1243,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0014.06.2021. 796,3414.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1333,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6500,0014.06.2021. 862,7014.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 41294,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0014.06.2021. 26544,5614.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 9299,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0014.06.2021. 5972,5314.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 3359,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 33000,0014.06.2021. 4379,8514.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 131,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700,0014.06.2021. 92,9114.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 345,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1700,0014.06.2021. 225,6314.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1105,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0014.06.2021. 1459,9514.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 5646,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0014.06.2021. 7299,7514.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 2630,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0014.06.2021. 1725,4014.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1722,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8500,0014.06.2021. 1128,1414.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1749,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8500,0014.06.2021. 1128,1414.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 564,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2800,0014.06.2021. 371,6214.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 705,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0014.06.2021. 464,5314.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 234,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200,0014.06.2021. 159,2714.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 10301,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0014.06.2021. 3981,6814.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 850,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0014.06.2021. 7963,3714.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1400,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0014.06.2021. 6636,1414.06.2021.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Potpićan14.06.2021. Poštanski broj 5233314.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 18090,0014.06.2021. 9100,0024.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0014.06.2021. 23890,1114.06.2021. 12000,0024.01.2024.
Katastarska općina Pićan14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.06.2021. Osobno24.01.2024. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Postotak 45,0014.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Krnica14.06.2021. Poštanski broj 5220814.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 50,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0014.06.2021. 39816,8414.06.2021.
Katastarska općina Krnica14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Krnica14.06.2021. Poštanski broj 5220814.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 35,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0014.06.2021. 19908,4214.06.2021.
Katastarska općina Krnica14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Krnica14.06.2021. Poštanski broj 5220814.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 55,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0014.06.2021. 3981,6814.06.2021.
Katastarska općina Krnica14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak24.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2024.
Mjesto Potpićan24.01.2024. Poštanski broj 5233324.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2024. Površina 1500,0024.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,0024.01.2024.
Katastarska općina Pićan24.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2024. Način stjecanja Prodajom imovine24.01.2024.
Napomena 24.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2024.
Mjesto Potpićan24.01.2024. Poštanski broj 5233324.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2024. Površina 870,0024.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8700,0024.01.2024.
Katastarska općina Pićan24.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2024. Način stjecanja Prodajom imovine24.01.2024.
Napomena 24.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2021. Marka/tip Ford C Max14.06.2021.
Godina proizvodnje 200814.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0014.06.2021. 2654,4614.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor14.06.2021. Marka/tip Lamborghini 14.06.2021.
Godina proizvodnje 196814.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0014.06.2021. 2654,4614.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor14.06.2021. Marka/tip IMT 54914.06.2021.
Godina proizvodnje 198914.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0014.06.2021. 3981,6814.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2021. Marka/tip Renault Laguna14.06.2021. Kia Pro Ceed24.01.2024.
Godina proizvodnje 200814.06.2021. 201524.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0014.06.2021. 3981,6814.06.2021. 8000,0024.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.09.2021. Marka/tip Toyota yaris13.09.2021. Toyota Yaris24.01.2024.
Godina proizvodnje 201513.09.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0013.09.2021. 5972,5313.09.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug13.09.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.09.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor23.12.2021. Marka/tip Same Frutteto23.12.2021.
Godina proizvodnje 198923.12.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0023.12.2021. 11945,0523.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka23.12.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji14.06.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a14.06.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Močinić14.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 3857642863614.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Bolobani 8214.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.06.2021. Način stjecanja Na neki drugi način14.06.2021.
Drugi način stjecanja Samostalno otvaranje OPG-a pri APPRRR14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji14.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 7500,0014.06.2021. Valuta EUR - Euro14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2021.
Napomena 14.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji14.06.2021.