Početna
 

Danimir Kolman

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Rasinja 09.06.2021.
Općinski načelnik Općina Rasinja
09.06.2017. do 08.06.2021.
Općinski načelnik Općina Rasinja
06.06.2013. do 08.06.2017.

Poslovni udjeli

Naziv pravne osobe Vlasnik Postotak Izvršen prijenos Povjerenik
VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. Osobno 24.5% Da MILOŠ MILANKOVIĆ

Akti

Izvješće o imovinskom stanju