Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Danimir Kolman

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Danimir10.07.2017. Prezime Kolman 10.07.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti10.07.2017.
Zvanje doktor veterinarke medicine10.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati10.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Izvanbračna zajednica10.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece10.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 48311 Subotica Podravska10.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji10.07.2017. Mjesto 48311 Subotica Podravska10.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik10.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rasinja10.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48312 Rasinja10.07.2017. Ulica Trg sv. Florijana10.07.2017. Kućni broj 210.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854883736010.07.2017. Fax (službeni) +3854883736010.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201710.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 15/05/202110.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski10.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji10.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 4044,3610.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji10.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o.10.07.2017. OIB isplatitelja 3563196445410.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 13000,0010.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada10.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji10.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.07.2017. Ne postoji07.01.2020.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o.10.07.2017. OIB poslodavca 3563196445410.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 120000,0010.07.2017. Neto iznos (HRK) 80000,0010.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 14/12/198110.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 10.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji10.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo10.07.2017. Kredit07.01.2020. Nosioc obveze Osobno10.07.2017.
Vjerovnik Podravska banka d.d.10.07.2017. Iznos duga 19000,0010.07.2017. 127500,0007.01.2020.
Valuta duga EUR - Euro10.07.2017. HRK - Hrvatska Kuna07.01.2020. Godina zaduženja 201210.07.2017. 201907.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 2010.07.2017. 6007.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 830,0010.07.2017. 3500,0007.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 6,9010.07.2017. 3,0007.01.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća10.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2017.
Mjesto Samobor10.07.2017. Poštanski broj 1010010.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2017. Površina 190,0010.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1950000,0010.07.2017.
Katastarska općina samobor10.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.01.2020.
Mjesto Zagreb07.01.2020. Poštanski broj 10000007.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.01.2020. Površina 49,5007.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0007.01.2020.
Katastarska općina medveščak07.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom07.01.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.07.2017. Marka/tip golf10.07.2017. tiguan07.01.2020.
Godina proizvodnje 200510.07.2017. 201907.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0010.07.2017. 255000,0007.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.01.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.01.2020. Marka/tip Renault Clio07.01.2020.
Godina proizvodnje 200707.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0007.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom07.01.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji10.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio10.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o.10.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 3563196445410.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta M.P. Miškine, Koprivnica 10.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 33,0010.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Prijenos na fizičku osobu10.07.2017.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 10.07.2017. 10.07.2017. OIB 10.07.2017. 10.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način10.07.2017.
Postotak 33,0010.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine kredit10.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji10.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0010.07.2017. 15000,0007.01.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji10.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: