Početna
 

Lora Vidović

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Pučki pravobranitelj Pučki Pravobranitelj 01.03.2013.

Izvješće o imovinskom stanju