Početna
 

Obavijest kandidatima

Obavještavaju se kandidati koji su uvršteni na Jedinstvenu završnu listu za izbor predsjednice i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da za potrebe pristupa i popunjavanja obrasca imovinske kartice ispune i dostave Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zahtjev za otvaranje korisničkog računa koji mogu preuzeti na internetskim stranicama Povjerenstva https://www.sukobinteresa.hr/hr/user?current=node/104. Potpisani scan zahtjeva za otvaranje korisničkog računa potrebno je dostaviti na e-mail adresu: info@sukobinteresa.hr.

Na temelju dostavljenog zahtjeva kandidatima će biti otvoren korisnički račun u okviru kojeg će moći pristupiti obrascu za podnošenje imovinske kartice.

Nakon uspješnog popunjavanja obrasca, isti je potrebno poslati u elektronskom obliku, nakon čega će kandidati putem e-maila zaprimiti ispunjeno izvješće u pdf formatu koje je potrebno dostaviti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora.

Posebno napominjemo da je kao svrhu podnošenja izvješća potrebno odabrati opciju: „Stupanje na dužnost“.

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa