Početna
 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dana 06. studenog 2023.g. objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na Nacrt Pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave, putem elektroničke pošte na adresu pristupinformacijama@sukobinteresa.hr

Po provedenom savjetovanju, Povjerenstvo će izvijestiti javnost o rezultatima savjetovanja.

U prilogu ove obavijesti nalazi se Nacrt Pravilnika s popratnim dokumentom u kojem se navode razlozi donošenja i ciljevi koji se žele postići kao i Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću.

 

Dokument/i: