Početna
 

Silvestar Štefović

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Štefanje 21.05.2021.
Zamjenik općinskog načelnika Općina Štefanje
26.05.2017. do 20.05.2021.

Akti

Izvješće o imovinskom stanju