Početna
 

Arhiva članaka 2014

Poziv za 67. sjednicu Povjerenstva

67. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa biti će u petak, 26. rujna 2014.g. u 10,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Edukacija Vukovarsko-srijemska županija

Povjerenstvo će dana 23. rujna 2014.g. održati edukaciju obveznika u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Poslovni subjekti u odnosu na koje Povjerenstvo ne može stupiti u poslovni odnos

Obavještavamo da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi s tvrtkom "TE-MARINE“d.o.o. iz Zagreba,Šoštarićeva br.4,OIB 58003854845, i ODVJETNIK FRANE LETICA, iz Zagreba, Kneza Mislava br.14,OIB 68052785666, sukladno članku 13.

Poziv za 66. sjednicu Povjerenstva

66. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa biti će u utorak, 09. rujna 2014.g. u 10 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Poziv za 65. sjednicu Povjerenstva

65. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa biti će u četvrtak, 28. kolovoza 2014.g. u 13,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Poziv za 64. sjednicu Povjerenstva

64. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa biti će u četvrtak, 21. kolovoza 2014.g. u 13,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Stranice