Početna
 

Poziv za 64. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 20.08. 2014.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11 i 12/12), sazivam 64. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 21. kolovoza 2014.g. u 13,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-54/14, obveznik MARIO BJELIŠ, zamjenik gradonačelnika Grada Opuzena,
 2. Donošenje odluke o pokretanju iIi ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-55/14, obveznik MLADEN RAJKO, općinski načelnik Općine Tinjan u mandatu 2009. — 2013.,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-56/14, obveznik DAMIR HALUŽAN, zamjenik gradonačelnika Grada Sveta Nedjelja,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-57/14, obveznik STIPO FILAKOV, zamjenik općinskog načelnika Općine Draž u mandatu 2009. 2013.,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-58/14, obveznik STJEPAN MUHEK, općinski načelnik Općine Marija Bistrica u mandatu 2009. — 2013.,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-59/14, obveznik STJEPAN VLAŠIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-60/14, obveznik STJEPAN PAJUR, zamjenik općinskog načelnika Općine Rakovec,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-61/14, obveznik NEDELJKO HORVAT, zamjenik općinskog načelnika Općine Maruševec,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-62/14, obveznik LUKA MARKIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Štitar,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-63/14, obveznik ŽELJKO RAGUŽ, zamjenik gradonačelnika Grada Dubrovnika,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-64/14, obveznica ZVJEZDANA POSAVEC, zamjenica općinskog načelnika Općine Darda u mandatu 2009. — 2013.,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-65/14, obveznik NEVIO PREMUŠ, zamjenik općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga u mandatu 2009. — 2013.,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-66/14, obveznik MIRO MARIČEVIĆ, općinski načelnik Općine Lastovo u mandatu 2009. 2013.,
 14. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-67/14, obveznik MLADEN KEŠER, općinski načelnik Općine Kalnik,
 15. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-68/14, obveznik ALEN BAŠČEVAN, zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije u mandatu 2009. — 2013.,
 16. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-69/14, obveznik DAMIR REŠETAR, općinski načelnik Općine Čeminac,
 17. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-70/14, obveznik STIPO GABRIČ, gradonačelnik Grada Metkovića u mandatu 2013.-2017.,
 18. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-14/14, obveznica ADA DAMJANAC, općinska načelnica Općine Fažana,
 19. Davanje mišljenja u predmetu M-108/14 na zahtjev obveznika MARIJANA CESARIKA, zamjenika ministra zdravlja,
 20. Davanje mišljenja u predmetu M-103/14 na zahtjev obveznika ROKA ANDRIČEVIĆA, zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i sporta,
 21. Davanje mišljenja u predmetu M-107/14 na zahtjev obveznika TOMISLAVA BAIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Novske,
 22. Davanje mišljenja u predmetu M-104/14 na zahtjev obveznika KRSTE RAMIĆA, općinskog načelnika Općine Starigrad,
 23. Davanje mišljenja u predmetu M-106/14 na zahtjev obveznika IVANA MARIJANČEVIĆA, općinskog načelnika Općine Selca,
 24. Davanje mišljenja u predmetu M-319/13 na zahtjev obveznika IVANA KLARINA, općinskog načelnika Općine Tisno,
 25. Davanje mišljenja u predmetu M-105/14 na zahtjev obveznika VEDRANA KRAMARIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: