Početna
 

Edukacija Vukovarsko-srijemska županija

Na temelju članka 30., stavka 1., podstavka 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Povjerenstvo je nadležno za redovito provođenje edukacije obveznika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja imovinske kartice. Sustavno provođenje edukacije državnih, regionalnih (područnih) i lokalnih obveznika u pitanjima sukoba interesa, utvrđeno je i kao jedna od mjera Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.

Povjerenstvo će dana 23. rujna 2014.g. održati edukaciju obveznika u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Edukacija će se održati u Velikoj županijskoj vijećnici, Palača Srijem u Vukovaru, Županijska 9 s početkom u 12,00 sati.

Pozivaju se obveznici Vukovarsko-srijemske županije da pristupe edukaciji, kao i zainteresirani predstavnici medija. Obveznicima županije poziv na edukaciju, zajedno sa programom edukacije, upućen je i na tijelo vlasti u kojem obnašaju javnu dužnost.

Također pozivamo i zainteresirane obveznike ostalih institucija i tijela, koji prebivaju na području Vukovarsko-srijemske županije da pristupe ovoj edukaciji.  

Pozivaju se obveznici da prouče materijale za ovu edukaciju koji se nalaze u rubrici “Najave Povjerenstva - Materijali za edukaciju“, kako bi tijekom edukacije mogli aktivnije sudjelovati u raspravi postavljanjem upita te davanjem mišljenja, komentara i prijedloga na pojedine odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kao i na sam rad Povjerenstva.

 

PROGRAM EDUKACIJE

 

VRIJEME

 

TEMA

 

PREDAVAČ

11,30 - 12,00

REGISTRACIJA DUŽNOSNIKA KOJI SU PRISTUPILI EDUKACIJI I KAVA DOBRODOŠLICE

 

12,00 - 12,05

POZDRAVNA RIJEČ

 

PREDSTAVNIK ŽUPANIJE

12,05 - 12,10

POZDRAVNA RIJEČ

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

12,10 - 12,20

SVRHA PODNOŠENJA IMOVINSKIH KARTICA, SVRHA I POSTUPAK PROVJERE PODATAKA

ČLAN POVJERENSTVA

12,20 -12,30

UPUTA O PRAVILNOM I POTPUNOM ISPUNJAVANJU OBRASCA IZVJEŠĆA

 

TAJNICA POVJERENSTVA

12,30 - 13,30

TUMAČENJE ODREDBI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA KROZ PRIMJERE IZ PRAKSE I RASPRAVU

ČLANOVI POVJERENSTVA

 

Napomena

 

Pozivaju se zainteresirani predstavnici medija koji žele prisustvovati edukaciji da svoj dolazak najave gospođi Majdi Uzelac, tajnici Povjerenstva (telefon: 01/5559 527, e-mail: majda.uzelac@sukobinteresa.hr ).

 

Prigodne izjave i kraća priopćenja za medije članovi Povjerenstva biti će u mogućnosti davati u vremenu od 11,30 do 11.45 sati.