Početna
 

Smjernica i uputa - Prijava kuće u izgradnji i prijava zemljišta s više objekata u imovinskoj kartici

Povjerenstvo je dana 18. lipnja 2020.g. donijelo Smjernicu i uputu koja se odnosi na prijavu kuće u izgradnji te prijavu nekretnina koje u naravi čini zemljište na kojem se nalazi više objekata.