Početna
 

Smjernica i uputa - Obveza navođenja naknade materijanih troškova koju ostvaruju zastupnici u Hrvatskome saboru (zastupnički paušal) u imovinskoj kartici

Povjerenstvo je dana 13. travnja 2018.g. donijelo smjernicu i uputu kojom se zastupnici u Hrvatskom saboru koji ostvaruju pravo na naknadu materijalnih troškova u mjesečnom, paušalnom iznosu - zastupnički paušal, upućuju na obvezu navođenja istog u imovinskoj kartici obveznika.

Dokument/i: