Početna
 

Pretraga

Rezultati pretrage

 1. Andrea Zlatar Violić P-264/17

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-264-17-18-02.pdf ...

 2. Andrea Zlatar Violić P-266/17

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-266-17-18-02.pdf ...

 3. Andrea Zlatar Violić - Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske P-20/14

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-20-14-16-31.pdf ...

 4. Andrea Zlatar Violić - Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske P-31/15

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-31-15-16-15_2.pdf ...

 5. Andrea Zlatar Violić P-279/15

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-279-15-16-03.pdf ...

 6. Andrea Zlatar Violić P-123/15

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-123-15-16-09.pdf ...

 7. Andrea Zlatar Violić P-143/16

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-143-16-04.pdf ...

 8. Andrea Zlatar Violić P-143/16

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-143-16-02.pdf ...

 9. Andrea Zlatar Violić - Presuda Upravnog suda u Zagrebu P-20/14

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-20-14-16-28.pdf ...

 10. Andrea Zlatar Violić - Presuda Upravnog suda u Zagrebu P-31/15

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-31-15-12.pdf ...

 11. Andrea Zlatar Violić P-31/15

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-31-15-04.pdf ...

 12. Andrea Zlatar Violić P-20/14

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-20-14-15-19.pdf ...

 13. Andrea Zlatar Violić P-98/15

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-98_15-02.pdf ...

 14. Andrea Zlatar Violić P-31/15

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-31_15-02.pdf ...

 15. Andrea Zlatar Violić P-20/14

  Dužnosnik/Institucija:  Andrea Zlatar Violić Dokument/i:  p-20-14_15-12.pdf ...

 16. Andrea Zlatar Violić

  SI-23/12 Dokument/i:  si-23-12.pdf

 17. Andrea Zlatar Violić

  SI-23/12 Dokument/i:  andreazlatarviolic-si-23-12.pdf

 18. Poziv za 91. sjednicu Povjerenstva

  ... postupka u predmetu P-20/14, dužnosnica Andrea Zlatar Violić , ministrica kulture do 25. ožujka 2015.g., Donošenje ...

 19. Poziv za 148. sjednicu Povjerenstva

  ... postupka u predmetu P-123/15 dužnosnica ANDREA ZLATAR VIOLIĆ, ministrica kulture do 25. ožujka 2015.g., dužnosnik BERISLAV ...

 20. Poziv za 107. sjednicu Povjerenstva

  ... Donošenje odluke u predmetu P-20/14, dužnosnica ANDREA ZLATAR VIOLIĆ, ministrica kulture do 25. ožujka 2015.g, u 10.15 sati ...

 21. Poziv za 149. sjednicu Povjerenstva

  ... Donošenje odluke u predmetu P-143/16 dužnosnica ANDREA ZLATAR VIOLIĆ, ministrica kulture do 25. ožujka 2015.g., u 11.10 sati – ...

 22. Poziv za 136. sjednicu Povjerenstva

  ... postupka u predmetu P-143/16 , dužnosnica ANDREA ZLATAR VIOLIĆ, ministrica kulture do 25. ožujka 2015.g., Donošenje odluke o ...

 23. Poziv za 12. sjednicu Povjerenstva

  ... sukobu interesa  u predmetu SI-23/12, dužnosnica Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture,  Davanje mišljenja u predmetu M-50/12, ...

 24. Poziv za 18. sjednicu Povjerenstva

  ... Donošenje odluke u predmetu SI-23/12, dužnosnica Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture,   u 10.30 sati – Donošenje odluke ...