Početna
 

Poziv za 91. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 30. ožujka 2015.g. 

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 91. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 2. travnja 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-100/15, obveznik Stipe Petrina, općinski načelnik Općine Primošten,

 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-20/14, obveznica Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture do 25. ožujka 2015.g.,

 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-31/15, obveznica Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture do 25. ožujka 2015.g.

 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-98/15, obveznica Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture do 25. ožujka 2015.g.

 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-101/15, obveznik Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta,

 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-102/15, obveznik Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva,

 7.  Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-97/15, obveznik Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode,

 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-22/14, obveznik Željko Jovanović, zastupnik u Hrvatskom saboru,

 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-99/15, obveznik Gordan Jandroković, zastupnik u Hrvatskom saboru,

 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-96/15, obveznik Darko Milinović, zastupnik u Hrvatskom saboru,

 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-103/15, obveznik Stipe Bučar, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog,

 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-53/14, obveznica Danijela Kontošić, zamjenica općinskog načelnika Općine Barban i Denis Kontošić, općinski načelnik Općine Barban,

 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-12/14, obveznik Kristijan Kapović, općinski načelnik Općine Vir,

 14. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-5/14, obveznik Edo Kos, predsjednik Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.,

 15. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-114/14, obveznik Krešimir Majstorović, zamjenik općinskog načelnika Općine Cerna,

 16. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-10/14, obveznik Božidar Novoselec, općinski načelnik Općine Sračinec,

 17. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-7/15, obveznik Alen Andreškić, općinski načelnik Općine Lopar. 

                                                                                    

                                                                                                                                             PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                  Dalija Orešković, dipl. iur.

Dokument/i: