Početna
 

Poziv za 12. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 23. travnja 2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11 i 12/12), sazivam 12. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u srijedu, 24. travnja 2013. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-20/13, obveznik Ivan Jakovčić, župan Istarske županije,
  2.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-23/12, obveznica Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture,
  3.  Davanje mišljenja u predmetu M-50/12, na zahtjev Dubravke Šuice, bivše zastupnice u Hrvatskom saboru, 
  4.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-30/12, obveznica Ana Šarić, Općinska načelnica Općine Majur, 
  5.  Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-33/11 i SI-35/11, Đurđa Adlešič, bivša zastupnica u Hrvatskom saboru, 
  6.  Davanje mišljenja u predmetu M-61/13, na zahtjev Franje Bukala, Općinskog načelnika Općine Orehovica za Viktora Pintarića, zamjenika načelnika Općine Orehovica,
  7.  Davanje mišljenja u predmetu M-53/13, na zahtjev Daria Jankovića, predstojnika Državnog ureda za središnju javnu nabavu,
  8.  Davanje mišljenja u predmetu M-56/13, na zahtjev Dražena Jakopeca, ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur. 

Dokument/i: