Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1201 - 1250 od 2580
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Milan Laković Direktor ODVODNJA POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost javne odvodnje 01.04.2022. 01.04.2022. Da
Gordana Lalić Član uprave PARENTIUM d.o.o. za izgradnju Grada te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Boris Lalovac Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Nenad Lamer Ravnatelj DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivana Lamza Član uprave - Direktor VODOVOD GLINA d.o.o. 16.03.2022. 16.03.2022. Da
Andrea Lanča Direktor GRAČIŠĆE d.o.o. za održavanje, izgradnju i trgovinu 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Landeka Ravnatelj Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije - pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Davor Lapčić Član uprave RURALNI PODUZETNIČKI INKUBATOR KRKA KISTANJE d.o.o. za lokalni razvoj, poticanje i razvoj poduzetništva 09.03.2022. 09.03.2022. Da
Božo Lasić Općinski načelnik Općina Konavle 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dea Lasić Predsjednik uprave HRVATSKI NOGOMETNI KLUB CIBALIA VINKOVCI športsko dioničko društvo za obavljanje športskih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mate Lasić Općinski načelnik Općina Proložac 02.06.2021. 02.06.2021. Da
Veronika Laušin Zamjenik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 08.06.2016. 08.06.2016. Da
Marina Lazarević Član uprave DUBROVAČKA RAZVOJNA AGENCIJA DURA d.o.o. za promicanje lokalnog razvoja, Dubrovnik 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Domagoj Lažeta Ravnatelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sanja Lazić Wardell Ravnatelj RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Franjo Lehkec Općinski načelnik Općina Strahoninec 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Ermina Lekaj Prljaskaj Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Josip Leko Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Tomislav Leko Zamjenik predstojnika Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 15.06.2022. 15.06.2022. Da
Željko Lenart Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Krešimir Lenić Direktor KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marin Lepur Član uprave RADIO BENKOVAC, društvo s ograničenom odgovornošću za radijsku djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mira Lepur Ravnatelj JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja šibensko-kninske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marin Lerotić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Luca Lešić Ravnatelj Dom zdravlja Županja 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Letinić Direktor TRŽNICA ZADAR usluge tržnice na malo i veliko, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Stjepan Levak Direktor Vodoopskrba d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Alen Leverić Član uprave Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta 04.04.2022. 04.04.2022. Da
Stjepan Ligutić Član uprave - Direktor KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dejan Liović Član uprave Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 16.04.2022. 16.04.2022. Da
Nedjelko Lipanović Član uprave - Direktor LUČICA-LUMBARDA d.o.o. putnička agencija d.o.o. za djelatnost marina 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Ljevar Zamjenik općinskog načelnika Općina Krnjak 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marko Ljubešić Općinski načelnik Općina Sveti Lovreč 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ratimir Ljubić Zamjenik župana Koprivničko-križevačka županija 09.06.2021. 09.06.2021. Da
Leonardo Ljubičić Član uprave - Direktor PEOVICA društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Luka Ljubičić Pomoćnik ravnatelja HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 01.06.2016. 01.06.2016. Da
Novica Ljubičić Član uprave ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Višnja Ljubičić Pravobranitelj Pravobranitelj Za Ravnopravnost Spolova 31.10.2019. 31.10.2019. Da
Siniša Ljubojević Zamjenik gradonačelnika Grad Ogulin 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Božena Ljutić Direktor VODOVOD I ODVODNJA, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Damir Lneniček Gradonačelnik Grad Daruvar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Lohinski Ravnatelj Dom zdravlja Vukovar 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Lončar Ravnatelj Hrvatski zavod za zapošljavanje 05.08.2021. 05.08.2021. Da
Davor Lončar Općinski načelnik Općina Poličnik 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Mateo Lončar Direktor GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o. za postupanje s komunalnim otpadom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Grga Lončarević Općinski načelnik Općina Semeljci 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Damir Lončarić Član uprave HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture 01.04.2022. 01.04.2022. Da
Božidar Longin Župan Zadarska županija 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Đuro Lonza Član uprave - Direktor GROBLJE DUBAC društvo sa ograničenom odgovornošću za pogrebne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Neno Lorencin Član uprave BUŽA d. o. o. za maslinarstvo, uljarstvo, poljoprivredu i trgovinu 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice