Početna
 

Osječko-baranjska županija

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Mato Lukić 16.11.2023.
Zamjenik župana Mato Lukić
21.05.2021. do 16.11.2023.
Zamjenik župana Josip Miletić 21.05.2021.
Zamjenik župana Radomir Čvarković 21.05.2021.
Župan Ivan Anušić
21.05.2021. do 15.11.2023.
Zamjenik župana Radomir Čvarković
12.06.2017. do 20.05.2021.
Zamjenik župana Goran Ivanović
12.06.2017. do 22.07.2020.
Župan Ivan Anušić
12.06.2017. do 20.05.2021.
Zamjenik župana Dragan Vulin
11.06.2013. do 11.06.2017.