Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1 - 50 od 1769
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Andrej Abramović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Boris Abramović Direktor HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta 17.02.2015. 17.02.2015. Da
Krešimir Ačkar zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grad Velika Gorica 15.12.2020. 15.12.2020. Da
Jessica Acquavita Zamjenik gradonačelnika Grad Buje 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Stjepan Adanić Predsjednik uprave JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo 26.03.2021. 26.03.2021. Da
Zlatko Aga Općinski načelnik Općina Rešetari 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Mirela Ahmetović Općinski načelnik Općina Omišalj 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Marko Ajček Općinski načelnik Općina Gradina 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Jasna Ajduković Zamjenik općinskog načelnika Općina Trpinja 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Goran Aladić Gradonačelnik Grad Donji Miholjac 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Josip Aladrović Ministar Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Alen Aleksić Zamjenik općinskog načelnika Općina Bošnjaci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Neven Alić Zamjenik župana Bjelovarsko bilogorska županija 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ljubica Ambrušec Općinski načelnik Općina Gradec 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Tomislav Ančić Općinski načelnik Općina Orebić 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Hrvoje Andrić Zamjenik općinskog načelnika Grad Slavonski Brod 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Nebojša Andrić Općinski načelnik Općina Vojnić 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Berislav Androš Općinski načelnik Općina Sopje 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Igor Andrović Župan Virovitičko-Podravska Županija 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Vera Aničić Zamjenik gradonačelnika Grad Opatija 13.06.2017. 13.06.2017. Da
Roko Antić Zamjenik općinskog načelnika Općina Kistanje 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Teodor Antić Glavni tajnik Ustavni sud Republike Hrvatske 01.10.2018. 01.10.2018. Da
Ingrid Antičević Marinović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Barbara Antolić Vupora Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Danijela Antolković Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Ivanka Antolković Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 05.03.2020. 05.03.2020. Da
Martina Antolović Ujčić Zamjenik općinskog načelnika Općina Tinjan 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Vedran Antunica Općinski načelnik Općina Ston 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivan Anušić Župan Osječko-Baranjska Županija 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Đuro Anđelković Općinski načelnik Općina Davor 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Franjo Anđić Zamjenik općinskog načelnika Općina Plitvička Jezera 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Marin Aragović Zamjenik općinskog načelnika Općina Pitomača 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivica Arar Predsjednik uprave PLINACRO, društvo s ograničenom odgovornošću za transport prirodnim plinom 31.01.2021. 31.01.2021. Da
Nikola Arbutina Općinski načelnik Općina Dvor 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Mato Arlović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 13.10.2017. 13.10.2017. Da
Oliver Arman Zamjenik općinskog načelnika Općina Vižinada 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Jasenka Auguštan-Pentek Gradonačelnik Grad Zlatar 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Zlatan Avar Zamjenik gradonačelnika Grad Varaždin 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Đuro Babaić Zamjenik općinskog načelnika Općina Bebrina 01.06.2017. 01.06.2017. Da
Ante Babić Zamjenik gradonačelnika Grad Zadar 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Zlatko Babić Gradonačelnik Grad Kutina 16.06.2017. 16.06.2017. Da
Damir Baćac Zamjenik općinskog načelnika Općina Gračišće 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Zoran Baćanović Općinski načelnik Općina Borovo 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ante Bačić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Branko Bačić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Kazimir Bačić Glavni ravnatelj Hrvatska radiotelevizija 17.02.2017. 17.02.2017. Da
Perica Bačić Zamjenik općinskog načelnika Općina Blato 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Marko Badurina Predsjednik uprave HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 11.09.2019. 11.09.2019. Da
Vlado Bagarić Direktor Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću 12.04.2018. 12.04.2018. Da
Snježana Bagić Zamjenik predsjednika Ustavni sud Republike Hrvatske 16.06.2020. 16.06.2020. Da

Stranice