Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1 - 50 od 1217
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Goran Palčevski Zamjenik gradonačelnika Grad Rijeka 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Andrej Abramović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Boris Abramović Direktor HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta 19.09.2019. 19.09.2019. Da
Krešimir Ačkar Gradonačelnik Grad Velika Gorica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Jessica Acquavita Zamjenik župana Istarska Županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stjepan Adanić Predsjednik uprave JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo 21.10.2021. 21.10.2021. Da
Davor Adžić Općinski načelnik Općina Tordinci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Zlatko Aga Općinski načelnik Općina Rešetari 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mirela Ahmetović Općinski načelnik Općina Omišalj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Goran Aladić Gradonačelnik Grad Donji Miholjac 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Josip Aladrović Ministar Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Ljubica Ambrušec Općinski načelnik Općina Gradec 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Tomislav Ančić Općinski načelnik Općina Orebić 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Nebojša Andrić Općinski načelnik Općina Vojnić 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Berislav Androš Općinski načelnik Općina Sopje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Igor Andrović Župan Virovitičko-Podravska Županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Roko Antić Zamjenik općinskog načelnika Općina Kistanje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Teodor Antić Glavni tajnik Ustavni sud Republike Hrvatske 01.10.2018. 01.10.2018. Da
Ingrid Antičević Marinović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Barbara Antolić Vupora Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Danijela Antolković Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Ivanka Antolković Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 05.03.2020. 05.03.2020. Da
Vedran Antunica Općinski načelnik Općina Ston 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivan Anušić Župan Osječko-Baranjska Županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Đuro Anđelković Općinski načelnik Općina Davor 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Marin Aragović Općinski načelnik Općina Pitomača 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivica Arar Predsjednik uprave PLINACRO, društvo s ograničenom odgovornošću za transport prirodnim plinom 31.01.2021. 31.01.2021. Da
Nikola Arbutina Općinski načelnik Općina Dvor 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mato Arlović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 13.10.2017. 13.10.2017. Da
Jasenka Auguštan-Pentek Gradonačelnik Grad Zlatar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Babić Zamjenik gradonačelnika Grad Zadar 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Zlatko Babić Gradonačelnik Grad Kutina 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Zoran Baćanović Općinski načelnik Općina Borovo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ante Bačić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Branko Bačić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Eduard Baćić Zamjenik općinskog načelnika Općina Matulji 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Marko Badurina Predsjednik uprave HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 12.09.2021. 12.09.2021. Da
Vlado Bagarić Direktor Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću 12.04.2018. 12.04.2018. Da
Snježana Bagić Zamjenik predsjednika Ustavni sud Republike Hrvatske 16.06.2020. 16.06.2020. Da
Jasmin Bajić Direktor Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. 06.11.2021. 06.11.2021. Da
Damir Bajs Zastupnik Hrvatski sabor 15.06.2021. 15.06.2021. Da
Damir Bakić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Vlado Bakšaj Općinski načelnik Općina Sokolovac 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Branka Bakšić Zamjenik gradonačelnika Grad Glina 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Zlatko Bakunić Općinski načelnik Općina Končanica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marijana Balić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Marko Balog Zamjenik općinskog načelnika Općina Orehovica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Darko Ban Općinski načelnik Općina Bedekovčina 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Boška Ban Vlahek Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Mario Banožić Ministar Ministarstvo obrane 23.07.2020. 23.07.2020. Da

Stranice