Početna
 

Publikacija o osnovnim obvezama, zabranama i ograničenjima sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

 

Povjerenstvo je početkom studenoga 2023. godine izdalo publikaciju o osnovnim obvezama, zabranama i ograničenjima sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21). Navedena publikacija trebala bi poslužiti kao vodič kroz odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021.g. te je donošenjem ove publikacije Povjerenstvo ispunilo jednu od aktivnosti iz Akcijskog plana za 2020.-2024. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2021.-2030. kojom je bilo predviđeno izdavanje ove publikacije. 

Dokument/i: