Početna
 

Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Dana 17. siječnja 2022.g. Povjerenstvo je, na temelju članka 11. stavka 10. u vezi članka 59. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21), donijelo Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Pravilnik se istog dana objavljuje na mrežnim stranicama Povjerenstva, a bit će objavljen i u „Narodnim novinama“. Isti Pravilnik stupit će na snagu idući dan nakon dana objave u „Narodnim novinama“. Na temelju odredaba Pravilnika uskladit će se Pravila i upute za popunjavanje i podnošenje obrasca imovinske kartice te sami obrazac imovinske kartice. Nakon stupanja Pravilnika na snagu novi obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa moći će podnositi imovinske kartice povodom stupanja na dužnost, sukladno članku 59. stavku 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

 

Dokument/i: