Početna
 

Obavijest o pokretanju postupka javne nabave radova

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak javne nabave radova za uređenje poslovnog Povjerenstva koji se nalazi u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 11/3.

Obavijest o nadmetanju u ovom postupku javne nabave objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 20. studenog 2019. godine pod brojem: 2019/S 0F2-0045849.

Objavi navedene obavijesti o nadmetanju možete pristupiti putem tražilice na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) ili izravno putem slijedeće poveznice:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3380197

Slijedom navedenog, pozivamo sve gospodarske subjekte, zainteresirane za izvođenje navedenih radova, da najkasnije do 17. prosinca 2019. godine do 11,00 sati dostave svoje ponude za izvođenje radova, prema uputama i uvjetima navedenim u priloženoj Dokumentaciji o nabavi. Ističemo da se ponude mogu podnijeti isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Dokument/i: