Početna
 

Oglas za prijam u državnu službu za određeno vrijeme

Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa raspisalo je Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Odjel za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju, za radno mjesto: Savjetnik/ica u Uredu Povjerenstva, - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka duže odsutnog službenika, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu Ul. kneza Mislava 11/3, 10 000 Zagreb.

Oglas je na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave objavljen dana 22. listopada 2021.g. 

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske - Oglasi na određeno vrijeme (gov.hr)

Dokument/i: