Početna
 

Najava edukacije u Rijeci, 3. travnja 2019.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održat će u srijedu, 3. travnja 2019.g. u Rijeci jednodnevnu edukaciju za obveznike i rukovodeće državne službenike Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Edukacija će se održati u Konferencijsko izložbenoj dvorani Transadria Rijeka, Riva Boduli 1, s početkom u 10.00 sati.

Pozivamo sve obveznike s područja navedenih županija da prisustvuju edukaciji te da svoje sudjelovanje potvrde putem e-maila: majda.uzelac@sukobinteresa.hr.

Molimo medije zainteresirane za praćenje edukacije da svoj dolazak najave glasnogovornici Povjerenstva na e-mail: martina.jurisic@sukobinteresa.hr.

Dokument/i: