Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Brozović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Josip06.07.2017. Prezime Brozović 06.07.2017.
Stručna sprema SSS06.07.2017.
Zvanje Frizer06.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati06.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana06.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51315 Mrkopalj06.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik06.07.2017. Zamjenik općinskog načelnika12.02.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Mrkopalj06.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51315 Mrkopalj06.07.2017. Ulica Stari kraj06.07.2017. Kućni broj 306.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855183313106.07.2017. Fax (službeni) +3855183310106.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201706.07.2017. 09/06/201312.02.2018. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/202106.07.2017. 09/06/201712.02.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2017. Volonterski12.02.2018. Stvarni datum kraja mandata 09/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji06.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji06.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Frizer za muškarce06.07.2017. Naziv pravne osobe Frizerski obrt Korzo06.07.2017. OIB pravne osobe 06.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51300 Delnice06.07.2017. Ulica Supilova 06.07.2017. Kućni broj 906.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/198406.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 08/06/201706.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 12941,7106.07.2017. Neto iznos (HRK) 8670,4506.07.2017.
Volonterski (HRK) 1100,0012.02.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji06.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji06.07.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Rijeka06.07.2017. OIB poslodavca 4023760871506.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 102075,2006.07.2017. Neto iznos (HRK) 79990,9506.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/199106.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 06.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji06.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2017. Nosioc obveze Osobno06.07.2017.
Vjerovnik Reiffeisen Bank06.07.2017. Iznos duga 147000,0006.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.07.2017. Godina zaduženja 200906.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24006.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 898,0006.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,0006.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2017. Nosioc obveze Osobno06.07.2017.
Vjerovnik Erste Bank06.07.2017. Iznos duga 20000,0006.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.07.2017. Godina zaduženja 201706.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4806.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 311,0006.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,5006.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2017. Nosioc obveze Bračni drug06.07.2017.
Vjerovnik PBZ06.07.2017. Iznos duga 375000,0006.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.07.2017. Godina zaduženja 200606.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30006.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2000,0006.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,5106.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Mrkopalj06.07.2017. Poštanski broj 5131506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 110,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 675000,0006.07.2017.
Katastarska općina Mrkopalj06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.
Postotak 50,0006.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Mrkopalj06.07.2017. Poštanski broj 5131506.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 75,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0006.07.2017.
Katastarska općina Mrkopalj06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2017. Marka/tip Tomo Vinković06.07.2017.
Godina proizvodnje 198306.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Autobus06.07.2017. Osobni automobil12.02.2018. Marka/tip Škoda Octavia06.07.2017.
Godina proizvodnje 200806.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji06.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji06.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji06.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: