Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Neš Sinožić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Neš Prezime Sinožić
Stručna sprema Sveučilišni Magistar
Zvanje magistar inyenjer fitomedicine magistar inženjer fitomedicine28.06.2021. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 52474 Brtonigla

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Općinski načelnik28.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Brtonigla

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52474 Brtonigla Ulica trg sv. zenona Trg sv. Zenona28.06.2021. Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38552774174
Datum početka mandata 29/05/2017 07/06/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/2021 06/06/202528.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski Profesionalno28.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji Ne postoji28.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto voditelj podrucja u hortikulturi Naziv pravne osobe istraturist OIB pravne osobe 22738374612
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52470 Umag Ulica jadranska Kućni broj 66
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/03/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj podrucja u hortikulturi Naziv pravne osobe istraturist OIB pravne osobe 22738374612
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52470 Umag Ulica jadranska Kućni broj 66
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/03/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto stručni suradnik u hortikulturi28.06.2021. Naziv pravne osobe Rezidencija Skiper d.o.o28.06.2021. OIB pravne osobe 6360877442628.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52470 Umag28.06.2021. Ulica Alberi 28.06.2021. Kućni broj 30028.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/201928.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/06/202128.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 15311,7828.06.2021. Neto iznos (HRK) 10599,5428.06.2021.
Volonterski (HRK) 1000,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji Ne postoji28.06.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj istraturist OIB isplatitelja 22738374612
Neto iznos mjesečno (HRK) 6000,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji Postoji28.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju28.06.2021. OIB isplatitelja 9912223570928.06.2021.
Neto iznos (HRK) 10000,0028.06.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.06.2021.
Vrsta Poticaj (potpora)28.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 28.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji28.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) privredna banka zagreb24.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 2400,00 Ugovorena kamatna stopa 9,55
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji Postoji28.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2021.
Mjesto Brtonigla28.06.2021. Poštanski broj 5247428.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2021. Površina 830,0028.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 310918,0028.06.2021.
Katastarska općina Brtonigla28.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji28.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip jeep
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 71000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji28.06.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a28.06.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Neš Sinožić28.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 9950344777328.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Donji Srbani 133, Brtonigla28.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 8000,00 26919,4628.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: