Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Neš Sinožić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Neš Prezime Sinožić
Stručna sprema Sveučilišni Magistar
Zvanje magistar inyenjer fitomedicine Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 52474 Brtonigla

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Brtonigla

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52474 Brtonigla Ulica trg sv. zenona Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38552774174 Fax (službeni) 24.07.2017.
Datum početka mandata 29/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 29/05/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto voditelj podrucja u hortikulturi Naziv pravne osobe istraturist OIB pravne osobe 22738374612
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52470 Umag Ulica jadranska Kućni broj 66
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/03/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto voditelj podrucja u hortikulturi Naziv pravne osobe istraturist OIB pravne osobe 22738374612
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52470 Umag Ulica jadranska Kućni broj 66
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/03/2017 Datum prestanka radnog odnosa 24.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 1000,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj istraturist OIB isplatitelja 22738374612
Neto iznos mjesečno (HRK) 6000,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik privredna banka zagreb24.07.2017. Iznos duga 75000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 2400,00 Ugovorena kamatna stopa 9,55

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip jeep
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 71000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 8000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: 
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: