Početna
 

Marin Zovko

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave Plinacro d.o.o.  30.05.2018.
Predsjednik uprave Plinacro d.o.o. 
05.04.2013. do 30.01.2017.

Izvješće o imovinskom stanju