Početna
 

Sjednica Mreže nacionalnih tijela za suzbijanje korupcije „Network of Corruption Prevention Authorities“

Dana 16. prosinca održana je online plenarna sjednica Mreže antikorupcijskih tijela Network of Corruption Prevention Authorities čiji član je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao antikorupcijsko tijelo iz Republike Hrvatske. Na sjednici su izloženi svi projekti koji su trenutno u tijeku, a između ostalog i projekt vezan za imovinske kartice koji zajedno vode Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i Agencija za sprječavanje korupcije Republike Srbije. 

Na sjednici je izabrano i novo predsjedništvo Mreže te će u 2021. godini Mrežom predsjedati Agencija za sprječavanje korupcije Republike Srbije, a za dopredsjednike su izabrane institucije iz Francuske, Palestine te iz Hrvatske Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa .

Na sjednici je također izloženo da će se u cilju jačanja Mreže, a s obzirom na njenu međunarodnu prepoznatost, osigurati dodatna podrška od strane GRECO-a, kroz zapošljavanje osobe za tehničko-administrativne poslove Mreže.