Početna
 

Radni posjet

Članovi Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije održali su 25. siječnja 2018.g. radni posjet Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Osnovna svrha radnog posjeta bila je upoznavanje članova Nacionalnog vijeća s načinom na koji je proveden projekt informatizacije radnih procesa Povjerenstva kao jedne od bitnih aktivnosti Povjerenstva obuhvaćenih Akcijskim planovima uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.-2020. godine.

U okviru radnog posjeta prezentirani su informatički alati koje je Povjerenstvo razvilo sa svrhom provođenja zadaća iz nadležnosti Povjerenstva, posebice informatički program koji će provoditi automatsku usporedbu podataka koji se prikupljaju iz baza podataka drugih državnih tijela s podacima koje su obveznici prikazali u podnesenim imovinskim karticama. Razumijevanje načina na koji se razvijeni informatički alati mogu koristiti važno je za kreiranje budućih politika i strategija u području prevencije i suzbijanja korupcije.