Početna
 

Prvo godišnje izvješće o stanju u području vladavine prava u Europskoj uniji - „2020 Rule of Law Report - The rule of law situation in the European Union“

Prvo godišnje izvješće o stanju u području vladavine prava u Europskoj uniji - „2020 Rule of Law Report - The rule of law situation in the European Union“

30. rujna 2020. g. objavljeno je Prvo godišnje izvješće Europske komisije o stanju u području vladavine prava u Europskoj uniji „2020 Rule of Law Report - The rule of law situation in the European Union“, koje sadržava i izvješća za svaku pojedinu državu članicu. Iako mnoge države članice EU imaju visoke standarde u području vladavine prava, Europska unije se i dalje suočava s velikim izazovima u tom području. U izvješću se obrađuju četiri glavna područja sa snažnim utjecajem na vladavinu prava: nacionalni pravosudni sustavi, okviri za borbu protiv korupcije, sloboda i pluralizam medija te druga institucionalna pitanja povezana sa sustavom provjere i ravnoteže koja su bitna za djelotvoran sustav demokratskog upravljanja.

U dijelu izvješća koje se odnosi na Republiku Hrvatsku istaknuta je proaktivna uloga Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u primjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također je naglašena nužnost osiguravanja odgovarajućih ovlasti Povjerenstva koje bi mu omogućavale izricanje odvraćajućih sankcije te ispunjavanje svoje uloge kao preventivnog antikoruptivnog tijela.

Iako Povjerenstvo može pokretati postupke i izricati sankcije za utvrđene povrede Zakona, u Izvješću se ukazuje da u provođenju postupaka i prikupljanju informacija Povjerenstvo ovisi o suradnji s obveznicima, odnosno tijelima na čijem su čelu. Također, ukazuje se na velik broj korupcijskih afera na lokalnoj i regionalnoj razini te se problematizira kako članovi uprava trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu obveznici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa niti se na njih primjenjuju odredbe navedenog Zakona.

Europska komisija u svom Izvješću ukazuje i  na „period hlađenja“ u trajanju od godine dana koji je uređen Zakonom o sprječavanju sukoba interesa te navodi da je GRECO (Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe) u svojim preporukama nakon V. Evaluacijskog kruga, navedeno razdoblje ocijenio prekratkim.