Početna
 

Projekt globalnog mapiranja nacionalnih antikorupcijskih tijela

Nacionalna tijela osnovana s ciljem sprječavanja i prevencije korupcije postala su ključni nositelji borbe protiv korupcije. Usprkos važnosti navedenih tijela u borbi protiv korupcije, uočen je nedostatak aktualnih podataka o istima te je stoga Francuska antikorupcijska agencija (AFA) u suradnji s GRECO-om (Group of States against Corruption), OECD-om (The Organization for Economic Coopertaion and Development) te Mrežom antikorupcijskih tijela (NCPA) provela projekt globalnog mapiranja nacionalnih antikorupcijskih tijela. Cilj projekta bio je prikupljanje, objedinjavanje i širenje informacija o raznim antikorupcijskim tijelima osnovanim širom svijeta te upoznavanje s nadležnostima i radom navedenih tijela, kao i pronalazak zajedničkih izazove te mogućnost suradnje između istih. 

Rezultati projekta objavljeni su i na mrežnim stranicama Mreže antikorupcijskih tijela Network of Corruption Prevention Authorities https://www.coe.int/en/web/corruption/ncpa-network.

 

 

Dokument/i: