Početna
 

Okrugli stol- Važnost antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina

 

Dana 9. svibnja 2024. u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave, u Varaždinu je održan Okrugli stol pod nazivom „Važnost antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina”. Okrugli stol dio je nacionalne antikorupcijske kampanje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje od 2021. do 2026., koja se provodi kako bi se ojačala svijest građana o štetnosti korupcije, nužnosti njezina sprječavanja i suzbijanja te svijest o postojećim kanalima prijavljivanja i mehanizmima zaštite prijavitelja nepravilnosti. U okviru Okruglog stola održana je rasprava o radu i ovlastima Državnog izbornog povjerenstva, Povjerenika za informiranje, Državnog ureda za reviziju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji djeluju u pojedinim područjima prevencije korupcije na kojoj su sudjelovali Anita Markić Povjerenica za informiranje, Maja Kuhar predsjednica Državne Komisije za kontrolu postupka javne nabave, Ivana Belec članica Državnog izbornog povjerenstva i Ivan Čulo dr.sc. pomoćnik glavnog državnog revizora.

Također je održan panel pod nazivom Zakon o lobiranju- regulatorna rješenja i učinkovita provedba na kojem su sudjelovali Aleksandra Jozić-Ileković predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Mladen Bručić Matic ravnatelj Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije Ministarstva pravosuđa i uprave. Tijekom panela pojašnjena je uloga Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u području prevencije korupcije kao i provedbi Zakona o lobiranju. Također je pojašnjena važnost zakonskog okvira za uređenje područja lobiranja, uloga i važnost registra lobista, te predstavljena pojedina rješenja uređenja lobističke aktivnosti u Zakonu o lobiranju.