Početna
 

Mreža antikorupcijskih tijela Network of Corruption Prevention Authorities objavila je tematski dokument o percepciji korupcije kao alatu za sprječavanje korupcije

Na internetskim stranicama Mreže antikorupcijskih tijela Network of Corruption Prevention Authorities, čiji član je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, objavljen je tematski dokument o percepciji korupcije kao alatu za sprječavanje korupcije https://www.coe.int/en/web/corruption/ncpa-network.

U dokumentu se ukazuje da usprkos nespornoj važnosti provedenih istraživanja percepcije korupcije, indeks percepcije korupcije ne govori dovoljno o prirodi i stvarnom stupnju korupcije u pojedinoj državi, već predstavlja samo jedan od pokazatelja u kojem je smjeru potrebno poduzimati korake s ciljem sprječavanje korupcije. Svrha dokumenta je identificirati probleme i dati preporuke s ciljem postizanja što većeg stupnja usklađenosti alata za mjerenje percepcije korupcije s aktivnostima koje poduzimaju antikorupcijska tijela i rezultatima koje navedena tijela svojim radom nastoje postići te nadvladavanja razlike između percepcije korupcije i stvarnog stanja.

 

Dokument/i: