Početna
 

Međunarodna mreža nacionalnih tijela za suzbijanje korupcije, 5. i 6. prosinca 2018.g., Strasbourg

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Nataša Novaković, sudjelovala je 5. i 6. prosinca 2018.g., u Strasbourg-u, na prvom službenom sastanku međunarodne mreže nacionalnih tijela za suzbijanje korupcije „Network of Corruption Prevention Authorities“.

Navedeni sastanak održan je kao nastavak potpisivanju Deklaracije za mrežu tijela za prevenciju korupcije, kojom je pokrenuta navedena međunarodna mreža, a koja je potpisana na međunarodnoj konferenciji "Jačanje transparentnosti i odgovornosti radi osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije" održanoj 15. i 16. listopada 2018.g. u Šibeniku.

Na sastanku međunarodne mreže predstavnici su raspravljali o procesnim odredbama Deklaracije, izboru predsjedavajućeg i Planu rada za 2019.g.