Početna
 

Međunarodna konferencija „Hrvatsko-francuski upravno pravni dani“

 

Dana 21. i 22. rujna 2023. godine održani su, u Splitu, 17. Hrvatsko-francuski upravno pravni dani, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas – Paris II., Državnog savjeta Republike Francuske, Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske  i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja.

Tema konferencije bila je “Javna služba" u okviru koje je održan niz izlaganja istaknutih hrvatskih i francuskih pravnih stručnjaka u području upravnog prava. Polazište navedene konferencije je  promicanje kontinentalnog europskog pravnog sustava u kojem je francuska pravna i upravna tradicija njegov integralni i neodvojivi dio. Upravo tu tradiciju baštini i Hrvatska kroz stoljeća svoje povijesti, kulture i pravnog razvoja.  Među pravnim stručnjacima, Mario Jelušić, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske održao je izlaganje vezano uz temu sukoba interesa " Javna služba i sukob interesa " u okviru kojeg je predstavio Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021.g., s naglaskom na značajno proširenom krugu obveznika Zakona.